• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017 – 2022

BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017 – 2022

Chiều ngày 24/04/2017, được sự nhất trí của Chi bộ và Ban giám hiệu Nhà trường, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường tiểu học Bình Văn đã tiến hành tổ chức ...